Acanthocephala 2
Annelida 12,779
Arthropoda 2,230,184
Brachiopoda 31
Bryozoa 151
Chaetognatha 27
Chordata 53,141
Ciliophora 3
Cnidaria 1,599
Ctenophora 6
Echinodermata 7,557
Foraminifera�� 1
Heterokontophyta 1,516
Magnoliophyta 1
Mollusca 8,666
Nematoda 401
Nemertea 90
Nemertina 38
Onychophora 4
Platyhelminthes 335
Porifera 39
Priapulida 1
Proteobacteria 7
Rhodophyta 10,942
Rotifera 438
Sipuncula 10
Tardigrada 31